Przerwa wakacyjna

 W lipcu Fundacja Dajmy Szansę będzie odpoczywać i regenerować się, a wszystkie konsultacje i spotkania będą zawieszone. Z wszystkimi korzystającymi ze wsparcia fundacyjnego spotkamy się ponownie w sierpniu, z nowym zapasem sił i pomysłów!

Życzymy również Wam wszystkim znalezienia chwili na relaks i momentu wytchnienia, czy to na wakacjach, czy po prostu w codziennym życiu. Nie zapominajmy, że zachowanie balansu między pracą a odpoczynkiem jest kluczowe dla utrzymania naszego zdrowia psychicznego :)


Zapraszamy od 1 sierpnia. Seniorów na zajęcia komputerowe od września.


Zespół Fundcji
Wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych
PSYCHOLOŻKA (konsultacje, interwencja kryzysowa, porady)

Małgorzata T.
poniedziałki 13:00-16:00 oraz 17:00-20:00
Wsparcie psychologiczne dla osób LGBT+ i ich bliskich

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych

PSYCHOLOŻKA (konsultacje, interwencja kryzysowa, porady)
Małgorzata T.
poniedziałki 13:00-16:00 oraz 17:00-20:00
Przekaż 1,5% podatku

Poradnia Rodzinna

 


Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego dla dorosłych, dzieci, młodzieży, obcokrajowców. Systemowo wspieramy rodziny!PSYCHOLOG dla dorosłych 

(konsultacje, interwencja kryzysowa)

Marta C.

piątki 15-19:00  

kontakt: martacwikdajmyszanse@gmail.com

 

PSYCHOLOG dla dzieci do 12 r.ż. 

(konsultacje, porady)

Marta

czwartki 15-19:00

kontakt: marta.story.psycholog@gmail.com  


PSYCHOLOG dla młodzieży 12+ i młodych dorosłych do 25 r.ż.

(konsultacje, porady)

Sylwia

kontakt: blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; 

FB: Blisko Ludzi - psycholog  


PSYCHOLOG grupa wsparcia dla młodzieży 15-19l.

Sylwia

kontakt:blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; 

FB: Blisko Ludzi - psycholog


PSYCHOLOG grupy wsparcia dla obcokrajowców

Anastazja

kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com; 

FB: Psycholozka dla migrantów Wrocław


Powyższe działania realizujemy we Wrocławiu pod adresem ul. Piłsudskiego 95/4.  

Rejestracja:

- bezpośrednio do specjalistów na podane adresy e-mail 

- poprzez formularz zgłoszenia: https://forms.gle/JcgxznoQKzQNZ9Ah6

- telefonicznie nr 793-845-539 (poza godzinami dyżurów)

Oddzwaniamy / odpisujemy do 72h.

Informacja: dajmyszanse@op.pl

T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00


ZASADY KORZYSTANIA:


- Wszystkie spotkania w Poradni są bezpłatne. Poradnia jest współfinansowana przez gminę Wrocław.

- Działania Poradni są kierowane wyłącznie do mieszkańców Wrocławia.

- Przyjmujemy osoby oczekujące wsparcia, niezalenie od wyznania, przynależności religijnej, światopoglądu,  narodowości, statusu społecznego.  

- Beneficjenci proszeni są o podanie następujących danych: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz daty urodzenia, dla naszych celów administracyjnych oraz statystycznych. 

Nie jest to warunek obligatoryjny uzyskania porady. Dane nie będą udostępniane innym instytucjom.

- Beneficjenci zobowiązani są do poinformowania specjalisty o swojej nieobecności co najmniej na dzień przed planowanym spotkaniem.

- W przypadku dwukrotnego nie zgłoszenia odwołania spotkania na 24h wcześniej , nie ma możliwości zapisanie się na konsultacje.

- W sytuacji, kiedy osoba nieletnia zgłasza się na spotkanie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

- Specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.


DANE OSOBOWE:


Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo wyrażają automatycznie zgodę, aby dane które podają zostały wykorzystane przez Fundacje Dajmy Szansę, w celu organizacji zgłaszanej porady, pomocy lub w celach rekrutacyjnych na spotkania grupowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem działalności Poradni, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami dotyczącymi danych osobowych. Danymi zarządza wyłącznie Fundacja Dajmy Szansę, nie będą one przekazywane innym podmiotom.Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.


Punkt Wsparcia Społecznego
Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego Fundacji „Dajmy Szansę”.


PRAWNIK (porady prawne); środy 11-15:00

Izabella

kontakt: blisko.ludzi.prawnik@gmail.com

FB: Bezpłatne Porady Prawne


PSYCHOLOG dla dorosłych obcokrajowców: warsztaty psychoedukacji

Anastazja

kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com

FB: Psycholozka dla migrantów Wrocław  


PSYCHOLOG - Wsparcie dla osób z problemami dotyczącymi tożsamości psychoseksualnej oraz doświadczającymi dyskryminacji ze względu na płeć.

poniedziałki w godzinach 13.00 - 20.00


Powyższe działania realizujemy we Wrocławiu pod adresem ul. Piłsudskiego 95/4.  

Informacja: dajmyszanse@op.pl

T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00


Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.


Punkt Interwencji Kryzysowej

 
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego. PRAWNIK (porady prawne); środy 15-18:00

Izabella

kontakt: blisko.ludzi.prawnik@gmail.com  

FB: Bezpłatne Porady PrawnePSYCHOLOG dla dorosłych
(konsultacje, interwencja kryzysowa)

Marta M.

wtorki 11-15:00 

kontakt: marta.dajmyszanse@gmail.comPSYCHOLOG dla dorosłych obcokrajowców; j.ukraiński, rosyjski, białoruski
(konsultacje, interwencja kryzysowa); 

Anastazja

wtorki 16:00-18:00 

kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com

FB: Psycholozka dla migrantów Wrocław


Powyższe działania realizujemy we Wrocławiu pod adresem ul. Piłsudskiego 95/4.  

Rejestracja:

- bezpośrednio do specjalistów na podane adresy e-mail 

- telefonicznie nr 793-845-539 (poza godzinami dyżurów)

Oddzwaniamy / odpisujemy do 72h.

Informacja: dajmyszanse@op.pl

T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00ZASADY KORZYSTANIA:- Wszystkie spotkania w PIK są bezpłatne. PIK jest współfinansowany przez gminę Wrocław.

- Działania PIK są kierowane wyłącznie do mieszkańców Wrocławia.

- Przyjmujemy osoby oczekujące wsparcia, niezalenie od wyznania, przynależności religijnej, światopoglądu,  narodowości, statusu społecznego.  

- Beneficjenci proszeni są o podanie następujących danych: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz daty urodzenia, dla naszych celów administracyjnych oraz statystycznych. 

Nie jest to warunek obligatoryjny uzyskania porady. Dane nie będą udostępniane innym instytucjom.

- Beneficjenci zobowiązani są do poinformowania specjalisty o swojej nieobecności co najmniej na dzień przed planowanym spotkaniem.

- W przypadku dwukrotnego nie zgłoszenia odwołania spotkania na 24h wcześniej , nie ma możliwości zapisanie się na konsultacje.

- W sytuacji, kiedy osoba nieletnia zgłasza się na spotkanie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

- Specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.


DANE OSOBOWE:

Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo wyrażają automatycznie zgodę, aby dane które podają zostały wykorzystane przez Fundacje Dajmy Szansę, w celu organizacji zgłaszanej porady, pomocy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem działalności PIK, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami dotyczącymi danych osobowych. Danymi zarządza wyłącznie Fundacja Dajmy Szansę, nie będą one przekazywane innym podmiotom.


Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.


Gra o Budżet - projekt dla młodzieży 2022-2024


W latach 2022-2024 realizujemy projekt 'GRA O BUDŻET', skierowany do młodzieży z aglomeracji wrocławskiej. Co będziemy robić?

Współpracować z młodzieżą od początku do końca, ucząc zarządzania projektami, praktykując sprawczość i świadomość obywatelską.

Na etapie procesu tworzenia planszowej gry symulacyjnej zaangażowani zostaną przedstawiciele młodzieży, którzy będą doradzać, opiniować, a także przetestują prototyp gry. Wspólnie z nimi opracujemy ją merytorycznie i graficznie, a następnie wydrukujemy.

Gra będzie symulacją procesu tworzenia budżetu obywatelskiego, pozwalającej młodym graczom na doświadczenie wszystkich etapów działania - od poznania czym jest partycypacja, zasady budżetu obywatelskiego, po przejście wszystkich jego etapów (planowanie, liderstwo, budowanie sojuszy, kooperacja, wyłanianie projektów, zarządzanie, rozliczanie etc.). Gra będzie łączyła zabawę z podnoszeniem wiedzy w zakresie partycypacji oraz nabywaniem kompetencji niezbędnych do świadomego wzięcia udziału w realistycznym działaniu.

W kolejnych etapach wyłonimy ze środowisk młodzieżowych Grupy Liderów, które przeprowadzą lokalne działania partycypacyjne oparte o ideę budżetu obywatelskiego. Każda grupa, przy wsparciu doradców, po diagnozie potrzeb i możliwości stworzy plany swych autorskich projektów, osadzonych w lokalnych potrzebach środowiska rówieśniczego, które staną się bazą projektową w Grze o Budżet, zastępując symulacyjne projekty. Finalnie odbędzie się realna publiczna gra, a wyłonione projekty otrzymają fundusze na ich realizację!  

Zapraszamy samorządy szkolne, młodzieżowe rady, kluby, organizacje młodzieżowe.


Kontakt: dajmyszanse@op.pl

⬇️

Zadanie publiczne "GRA O BUDŻET" sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach NOWEFIO 2021-2030.
Całkowita wartość zadania publicznego wynosi 304 400,00 zł.

https://niw.gov.pl/

Operatorem Zadania jest Fundacja DAJMY Szansę.Wsparcie psychologiczne dla obcokrajowców 2022
Nasze działania dla obcokrajowców w j.ukraińskim, białoruskim, rosyjskim (szczegóły pod linkami).


Porady indywidualne psycholog, czwartki 17-19:00:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/punkt-interwencji-kryzysowej.html?m=1


Psycholog informacja ogólna:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/porady-psychologa-i-grupy-wsparcia-dla.html?m=1


Porady indywidualne psycholog:

czwartki 14-17:00 oraz grupy wsparcia dla dorosłych obcokrajowców (soboty 11-15:30):

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/poradnia-rodzinna.html?m=1


Warsztaty psychoedukacji dla obcokrajowców, niektóre piątki miesiąca w g. 16-18:00:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/warsztaty-psychoedukacji-dla.html?m=1


Grupa terapeutyczna i psychoedukacji dla obcokrajowców młodzieży szkolnej piątki 17:30-19:30:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/02/wasze-miejsce-punkt-wspierania-modziezy.html?m=1


Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.


Wasze miejsce - Punkt Wspierania Młodzieży 2022

Zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnych spotkaniach, rekrutacja trwa!
W ramach projektu "Wasze miejsce - Punkt Wspierania Młodzieży" oferujemy spotkania:

  • Grupy terapeutycznej i psychoedukacji w środy 17.30-19.30, kontakt i zapisy: blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; @blisko.ludzi.psycholog

  •  Grupy terapeutycznej i psychoedukacji dla obcokrajowców, prowadzonej przez psychologa w języku rosyjskim/ukraińskim w piątki w godz. 17.30-19.30,  kontakt i zapisy: anastaciagrechuha@gmail.com; @Psychologdlamigrantow

  •  Grupowych zajęć socjoterapii, w piątki w godz. 17.30-19.30, kontakt i zapisy: szal.magda@o2.pl

Spotkania grup będą podzielone na dwa cykle, pierwszy trwa od marca do czerwca, drugi od września do grudnia. Ilość uczestników ograniczona.


Приглашаем молодежь из общеобразовательных школ принять участие в бесплатных встречах, запись открыта!

В рамках проекта "Твое место - Пункт поддержки молодежи" мы предлагаем встречи терапевтической группы и психообразование под руководством психолога на русском/украинском языках по пятницам с 17.30-19.30, контакты и регистрация: anastaciagrechuha@gmail.com;  @psychologdlamigrantow

Встречи групп будут разделены на два цикла, первый длится с марта по июнь, второй – с сентября по октябрь.

Количество участников ограничено.

Pytania? dajmyszanse@op.pl

Projekt PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH jest współfinansowany przez gminę Wrocław www.wroclaw.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej 2022

✔🌀 PSYCHOLOG (konsultacje, wsparcie osób z problemem przemocy, interwencja kryzysowa w j.polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim)
Wtorki 12-16.00; czwartki 17-19:00
✔🌀 PRAWNIK (indywidualne konsultacje, doradztwo i porady prawne dla dorosłych osób doświadczających przemocy, w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz karnego; pomoc w pisaniu pozwów, wniosków itp. wskazywanie możliwych kierunków działań).
Środy 13-16.00
✅ Rejestracja na dyżurach tel. 793-845-539 wtorek 11-12:00, środa 12-13:00, czwartek 19-20:00
✅Specjaliści udzielają porad stacjonarnie oraz w formie zdalnej.


Informacja dajmyszanse@op.pl

T: 530-004-627 pon-pt 8-17:00


Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.


Grupa wsparcia dla młodzieży 2022

 
🌀 Zapraszamy do Grupy Wsparcia dla Młodzieży! 🌀
Jeśli:
- masz 13-19 lat (dwie grupy wiekowe 13-15lat oraz 16-19 lat)
- przeżywasz trudności emocjonalne i adaptacyjne
- potrzebujesz wsparcia, aby poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami i przeżyciami
- chcesz popracować nad swoją asertywnością
- chcesz poprawić umiejętność adekwatnego reagowania na sytuacje trudne
- rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem
Jest to miejsce dla Ciebie!
✅ Spotkania trwają 1,5 godziny. Odbywają się w poniedziałki w godz. 16.30-18.00 (grupa młodsza) i 18.15-19.45 (grupa starsza)
Ilość uczestników: 5-8 jednorazowo w grupie 
✅ Ilość miejsc jest ograniczona, zapisy bezpośrednio u prowadzącej psycholog:
blisko.ludzi.psycholog@gmail.com 
✅ Miejsce: siedziba fundacji Dajmy Szansę ul. Piłsudskiego 95/4 (I piętro)
✅ Konsultacje wstępne i indywidualne dla uczestników (w razie zasygnalizowanej potrzeby) w godz. 15.30-16.30.
✅ Spotkania odbywają się za pisemną zgodą rodziców i opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich).
✅ Udział nieodpłatny! 

Działanie w ramach Projektu ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA współfinansowanego przez gminę Wrocław www.wroclaw.pl

Porady psychologa i grupy wsparcia dla obcokrajowców 2022

 

Indywidualne porady psychologa (konsultacje, interwencja kryzysowa) w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, angielskim oraz grupy wsparcia dla obcokrajowców.
 Приглашаем на индивидуальную работу с психологом (консультации, кризисная помощь) на русском, беларуском, украинском и английском языках. А также группы поддержки для иностранцев.
We invite you to individual work with a psychologist (consultations, crisis assistance) in Russian, Belarusian, Ukrainian and English languages. As well support groups for foreigners.
Kontakt:
anastaciagrechuha@gmail.com


Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.