Pomóżcie nam opłacić rachunek za wodę!

Drodzy Przyjaciele!
Pomóżcie nam opłacić rachunek za wodę!
Kwota jest niebotyczna więc proszę jedynie o udostępnienie tego posta na Waszych profilach i rozesłania do znajomych!
Pomożecie??? 🙂

Wrocław Bez Przemocy


Miasto Wrocław jak co roku jesienią od wielu już lat prowadzi kampanię społeczną mającą na celu przeciwdziałanie przemocy: Wrocław Bez Przemocy.

W ramach kampanii prowadzone są różne działania edukacyjne, informacyjne, outdorowe. W tym roku kontynuujemy oddziaływania, które mają na celu wyposażyć rodziców w wiedzę i kompetencje, które sprawiają, że mniej jest napięcia i stresu w relacjach z dziećmi, a tym samym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań przemocowych.

W ramach tegorocznej kampanii w kinie Nowe Horyzonty w październiku i listopadzie organizowane są czwartkowe spotkania dla dzieci i rodziców. Podczas spotkań psycholodzy i psychoterapeuci podzielą się swoim doświadczeniem, podpowiedzą, jak rozwiązać podstawowe problemy wychowawcze, i pomogą spojrzeć inaczej na swoje dzieci. https://www.wroclaw.pl/.../spotkania-dla-rodzicow-w-kinie...Jeśli te problemy Cie w jakiś sposób dotyczą lub chcesz omówić inne trudności które dzieją się obecnie w Twoim życiu, nie zwlekaj, umów się na konsultacje do jednego z naszych psychologów.

Zapisy:

ul. Piłsudskiego 95/4; 50-016 Wrocław
(+48) 530 004 627 (pon-pt 8:00-17:00)

lub drogą mailową na adresy poszczególnych specjalistów podane na naszej stronie internetowej. https://www.dajmyszanse.com.pl/p/projekty.htmlProjekt współfinansowany przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl


Wrocław Bez Przemocy
Dolnośląska integracja

„Dolnośląska integracja”- projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja "Dajmy Szansę".
Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:

- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.

Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu: Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu: Point Sp. z o.o. Adres: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław, 
mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, tel. 71 361 44 94  

Profesjonalna integracja

„Profesjonalna integracja”- projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja "Dajmy Szansę".
Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: M. Wrocław, wrocławskiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, M. Wałbrzych, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego oraz ząbkowickiego.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.

Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu: Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu: Point Sp. z o.o. Adres: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław, 
mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, tel. 71 361 44 94Inicjatywa - integracja

"Inicjatywa - integracja” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja "Dajmy Szansę". Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.06.2023 r.
Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:

- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.

Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu: 
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu: Point Sp. z o.o. Adres: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław, 
mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, tel. 71 361 44 94 


Poradnia Rodzinna 2023

 


Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego dla dorosłych, dzieci, młodzieży, obcokrajowców. Systemowo wspieramy rodziny!PSYCHOLOG dla dorosłych 

(konsultacje, interwencja kryzysowa)

Wiktoria Weronika Tokarz

piątki 15-19:00  

kontakt: wiktoriaweronikatokarz@gmail.com

 

PSYCHOLOG dla dzieci do 12 r.ż. 

(konsultacje, porady)

Marta Story

czwartki 15-19:00

kontakt: marta.story.psycholog@gmail.com  


PSYCHOLOG dla młodzieży 12+ i młodych dorosłych do 25 r.ż.

(konsultacje, porady)

Sylwia Monika Bokuniewicz

kontakt: blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; 

FB: Blisko Ludzi - psycholog  


PSYCHOLOG grupa wsparcia dla młodzieży 15-19l.

Sylwia Monika Bokuniewicz

kontakt:blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; 

FB: Blisko Ludzi - psycholog


PSYCHOLOG grupy wsparcia dla obcokrajowców

Anastazja Grechucha

kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com; 

FB: Psycholozka dla migrantów Wrocław


Powyższe działania realizujemy we Wrocławiu pod adresem ul. Piłsudskiego 95/4.  

Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Rejestracja:

- bezpośrednio do specjalistów na podane adresy e-mail 

- poprzez formularz zgłoszenia: https://forms.gle/JcgxznoQKzQNZ9Ah6

- telefonicznie nr 793-845-539 (poza godzinami dyżurów)

Oddzwaniamy / odpisujemy do 72h.

Informacja: dajmyszanse@op.pl

T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00


ZASADY KORZYSTANIA:


- Wszystkie spotkania w Poradni są bezpłatne. Poradnia jest współfinansowana przez gminę Wrocław.

- Działania Poradni są kierowane wyłącznie do mieszkańców Wrocławia.

- Przyjmujemy osoby oczekujące wsparcia, niezalenie od wyznania, przynależności religijnej, światopoglądu,  narodowości, statusu społecznego.  

- Beneficjenci proszeni są o podanie następujących danych: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz daty urodzenia, dla naszych celów administracyjnych oraz statystycznych. 

Nie jest to warunek obligatoryjny uzyskania porady. Dane nie będą udostępniane innym instytucjom.

- Beneficjenci zobowiązani są do poinformowania specjalisty o swojej nieobecności co najmniej na dzień przed planowanym spotkaniem.

- W przypadku dwukrotnego nie zgłoszenia odwołania spotkania na 24h wcześniej , nie ma możliwości zapisanie się na konsultacje.

- W sytuacji, kiedy osoba nieletnia zgłasza się na spotkanie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

- Specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.


DANE OSOBOWE:


Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo wyrażają automatycznie zgodę, aby dane które podają zostały wykorzystane przez Fundacje Dajmy Szansę, w celu organizacji zgłaszanej porady, pomocy lub w celach rekrutacyjnych na spotkania grupowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem działalności Poradni, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami dotyczącymi danych osobowych. Danymi zarządza wyłącznie Fundacja Dajmy Szansę, nie będą one przekazywane innym podmiotom.Poradnictwo Obywatelskie 2023

 
Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego Fundacji „Dajmy Szansę”.


PRAWNIK (porady prawne); środy 11-15:00

Izabella Urbanowicz-Amałowicz

kontakt: blisko.ludzi.prawnik@gmail.com  

FB: Bezpłatne Porady Prawne


PSYCHOLOG dla dorosłych obcokrajowców: warsztaty psychoedukacji

Anastazja Grechucha

kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com; 

FB: Psycholozka dla migrantów Wrocław  


Powyższe działania realizujemy we Wrocławiu pod adresem ul. Piłsudskiego 95/4.  

Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Informacja: dajmyszanse@op.pl

T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00


Punkt Interwencji Kryzysowej 2023

 
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego. PRAWNIK (porady prawne); środy 15-18:00

Izabella Urbanowicz-Amałowicz

kontakt: blisko.ludzi.prawnik@gmail.com  

FB: Bezpłatne Porady PrawnePSYCHOLOG dla dorosłych
(konsultacje, interwencja kryzysowa)

Agnieszka Patkowska

wtorki 11-15:00 

kontakt: 

FB: ENERGETIC PSYCHOLOGYPSYCHOLOG dla dorosłych obcokrajowców; j.ukraiński, rosyjski, białoruski
(konsultacje, interwencja kryzysowa); 

Anastazja Grechucha

wtorki 15-17:00 

kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com; 

FB: Psycholozka dla migrantów Wrocław  

Powyższe działania realizujemy we Wrocławiu pod adresem ul. Piłsudskiego 95/4.  

Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Rejestracja:

- bezpośrednio do specjalistów na podane adresy e-mail 

- telefonicznie nr 793-845-539 (poza godzinami dyżurów)

Oddzwaniamy / odpisujemy do 72h.

Informacja: dajmyszanse@op.pl

T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00ZASADY KORZYSTANIA:- Wszystkie spotkania w PIK są bezpłatne. PIK jest współfinansowany przez gminę Wrocław.

- Działania PIK są kierowane wyłącznie do mieszkańców Wrocławia.

- Przyjmujemy osoby oczekujące wsparcia, niezalenie od wyznania, przynależności religijnej, światopoglądu,  narodowości, statusu społecznego.  

- Beneficjenci proszeni są o podanie następujących danych: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz daty urodzenia, dla naszych celów administracyjnych oraz statystycznych. 

Nie jest to warunek obligatoryjny uzyskania porady. Dane nie będą udostępniane innym instytucjom.

- Beneficjenci zobowiązani są do poinformowania specjalisty o swojej nieobecności co najmniej na dzień przed planowanym spotkaniem.

- W przypadku dwukrotnego nie zgłoszenia odwołania spotkania na 24h wcześniej , nie ma możliwości zapisanie się na konsultacje.

- W sytuacji, kiedy osoba nieletnia zgłasza się na spotkanie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

- Specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.DANE OSOBOWE:Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo wyrażają automatycznie zgodę, aby dane które podają zostały wykorzystane przez Fundacje Dajmy Szansę, w celu organizacji zgłaszanej porady, pomocy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem działalności PIK, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami dotyczącymi danych osobowych. Danymi zarządza wyłącznie Fundacja Dajmy Szansę, nie będą one przekazywane innym podmiotom.

Konkurs graficzny 2022

 🟢 Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu na LOGOTYP naszej fundacji! Zdobywcą nagrody został Dzmitry Beliakowich (Белякович Дмитрий) 🤗

Koncepcja pomysłu Dimy opiera się na wykorzystaniu kształtu dwóch dłoni, które symbolizują nadzieję i pomoc. Co sądzicie? Nas urzekło!💚

Gratulujemy! 🎉️‍🔥🥇🌼

Dziękujemy autorom pozostałym prac, którzy wzięli udział w konkursie!

Oto wybrane LOGO:**************************************************

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE GRAFICZNYM na projekt nowego LOGO fundacji Dajmy Szansę!

W naszych działaniach od lat wdrażamy rozwiązania, które zmniejszają zagrożenie wykluczenia cyfrowego, dają uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, ale też możliwość twórczej kreatywnej zabawy. Jeśli nasze wartości są Ci bliskie, do tego uwielbiasz grafikę a nagroda będzie idealnym prezentem na Gwiazdkę - nie czekaj!

✅ Zaprojektuj logo fundacji - wzór powinien być oryginalny, prosty, powiązany z profilem działalności, zawierać nazwę: Fundacja Dajmy Szansę.

✅ Prace graficzne należy przesyłać wyłącznie na adres: szansedajmy@gmail.com, w dwóch formatach graficznych JPEG i PNG, w dobrej rozdzielczości i jakości; wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1).

✅ Nagrodą w konkursie jest zegarek marki Emporio Armani o wartości 500zł ufundowany przez Global Reward Solutions :)

✅ Czas trwania konkursu: 22.11-22.12.2022r.

✅ W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 13 r.ż. 

Koniecznie zapoznajcie się z Regulaminem konkursu!

I pamiętajcie o karcie zgłoszenia! (załącznik nr 1)
Rodzice w Centrum 2022

REALIZACJA: Październik - grudzień 2022

Program nieodpłatnych spotkań o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla rodziców


  • KRĄG RODZICÓW
Spotkania grupowe oparte na schemacie pracy z indywidualnym celem, w formie procesu grupowego. W atmosferze zaufania i poufności, wspólnie z terapeutą uczestnicy wyznaczają  wychowawcze cele, tworzą konkretny plan realizacji celu, robią pierwsze i kolejne kroki w realizacji, wspierają i inspirują się wzajemnie, gromadzą swoje wewnętrzne zasoby.
Spotkania w Kręgu dają wsparcie, wiedzę, narzędzia i możliwość osiągnięcia wyznaczonego przez siebie rezultatu.
Spotkania: wtorki godz. 17:00


  • WARSZTATOWA GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA
Spotkania w formie warsztatów. Uczestnicy otrzymają możliwość nabycia umiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi, wzmacniania kompetencji rodzicielskich oraz wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Tematyka to m.in. podstawy psychologii rozwojowej, zaburzenia zachowania i emocji u dzieci, zachowania ryzykowne dzieci w tym uzależnienia, systemowa terapia rodziny, wzorce relacji, twórcza komunikacja, pozytywna dyscyplina, poprawne postawy rodzicielskich, praca z trudnymi emocjami, praca na własnych zasobach itd. 
Spotkania: czwartki godz. 17:00
Dodatkowo konsultacje indywidualne z psychologiem.

Ilość osób na spotkania ograniczona! 
Formularz zgłoszenia: https://forms.gle/QFGth33C9hiCvZ8t5
lub poprzez e-mail: dajmyszanse@op.pl
Po zarejestrowaniu uczestnicy zostaną poinformowani o szczegółach.
Koszt udziału: 0zł
Miejsce: Siedziba fundacji Dajmy Szansę ul. Piłsudskiego 95

Prowadzące:
Sylwia Bokuniewicz, pedagog, psycholog, psychoedukator, terapeuta poznawczo-behawioralny.   
W fundacji Dajmy Szansę prowadzi grupy wsparcia i psychoeduakcji dla młodzieży, warsztaty dla rodziców. 
Monika Goch-Twarkowska, socjolog, trener grupowy, terapeuta rodziny, terapeuta uzależnień, coach kryzysowy. W fundacji Dajmy Szansę członek zarządu, kieruje projektami wsparcia społecznego, realizuje grupowe zajęcia z dorosłymi i młodzieżą.
Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Gminę Wrocław
www.wroclaw.pl


Gra o Budżet - projekt dla młodzieży 2022-2024


W latach 2022-2024 realizujemy projekt 'GRA O BUDŻET', skierowany do młodzieży z aglomeracji wrocławskiej. Co będziemy robić?

Współpracować z młodzieżą od początku do końca, ucząc zarządzania projektami, praktykując sprawczość i świadomość obywatelską.

Na etapie procesu tworzenia planszowej gry symulacyjnej zaangażowani zostaną przedstawiciele młodzieży, którzy będą doradzać, opiniować, a także przetestują prototyp gry. Wspólnie z nimi opracujemy ją merytorycznie i graficznie, a następnie wydrukujemy.

Gra będzie symulacją procesu tworzenia budżetu obywatelskiego, pozwalającej młodym graczom na doświadczenie wszystkich etapów działania - od poznania czym jest partycypacja, zasady budżetu obywatelskiego, po przejście wszystkich jego etapów (planowanie, liderstwo, budowanie sojuszy, kooperacja, wyłanianie projektów, zarządzanie, rozliczanie etc.). Gra będzie łączyła zabawę z podnoszeniem wiedzy w zakresie partycypacji oraz nabywaniem kompetencji niezbędnych do świadomego wzięcia udziału w realistycznym działaniu.

W kolejnych etapach wyłonimy ze środowisk młodzieżowych Grupy Liderów, które przeprowadzą lokalne działania partycypacyjne oparte o ideę budżetu obywatelskiego. Każda grupa, przy wsparciu doradców, po diagnozie potrzeb i możliwości stworzy plany swych autorskich projektów, osadzonych w lokalnych potrzebach środowiska rówieśniczego, które staną się bazą projektową w Grze o Budżet, zastępując symulacyjne projekty. Finalnie odbędzie się realna publiczna gra, a wyłonione projekty otrzymają fundusze na ich realizację!  

Zapraszamy samorządy szkolne, młodzieżowe rady, kluby, organizacje młodzieżowe.


Kontakt: dajmyszanse@op.pl

⬇️

Zadanie publiczne "GRA O BUDŻET" sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach NOWEFIO 2021-2030.
Całkowita wartość zadania publicznego wynosi 304 400,00 zł.

https://niw.gov.pl/

Operatorem Zadania jest Fundacja DAJMY Szansę.Wsparcie psychologiczne dla obcokrajowców 2022
Nasze działania dla obcokrajowców w j.ukraińskim, białoruskim, rosyjskim (szczegóły pod linkami).


Porady indywidualne psycholog, czwartki 17-19:00:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/punkt-interwencji-kryzysowej.html?m=1


Psycholog informacja ogólna:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/porady-psychologa-i-grupy-wsparcia-dla.html?m=1


Porady indywidualne psycholog:

czwartki 14-17:00 oraz grupy wsparcia dla dorosłych obcokrajowców (soboty 11-15:30):

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/poradnia-rodzinna.html?m=1


Warsztaty psychoedukacji dla obcokrajowców, niektóre piątki miesiąca w g. 16-18:00:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/warsztaty-psychoedukacji-dla.html?m=1


Grupa terapeutyczna i psychoedukacji dla obcokrajowców młodzieży szkolnej piątki 17:30-19:30:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/02/wasze-miejsce-punkt-wspierania-modziezy.html?m=1


Wszystkie działania są współfinansowane przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl


Wasze miejsce - Punkt Wspierania Młodzieży 2022

Zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnych spotkaniach, rekrutacja trwa!
W ramach projektu "Wasze miejsce - Punkt Wspierania Młodzieży" oferujemy spotkania:

  • Grupy terapeutycznej i psychoedukacji w środy 17.30-19.30, kontakt i zapisy: blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; @blisko.ludzi.psycholog

  •  Grupy terapeutycznej i psychoedukacji dla obcokrajowców, prowadzonej przez psychologa w języku rosyjskim/ukraińskim w piątki w godz. 17.30-19.30,  kontakt i zapisy: anastaciagrechuha@gmail.com; @Psychologdlamigrantow

  •  Grupowych zajęć socjoterapii, w piątki w godz. 17.30-19.30, kontakt i zapisy: szal.magda@o2.pl

Spotkania grup będą podzielone na dwa cykle, pierwszy trwa od marca do czerwca, drugi od września do grudnia. Ilość uczestników ograniczona.


Приглашаем молодежь из общеобразовательных школ принять участие в бесплатных встречах, запись открыта!

В рамках проекта "Твое место - Пункт поддержки молодежи" мы предлагаем встречи терапевтической группы и психообразование под руководством психолога на русском/украинском языках по пятницам с 17.30-19.30, контакты и регистрация: anastaciagrechuha@gmail.com;  @psychologdlamigrantow

Встречи групп будут разделены на два цикла, первый длится с марта по июнь, второй – с сентября по октябрь.

Количество участников ограничено.

Pytania? dajmyszanse@op.pl

Projekt PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH jest współfinansowany przez gminę Wrocław www.wroclaw.pl