Konwencja Niekonwencjonalnie....o Prawach Dziecka KONKURS

20  listopada obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data nawiązuje do ważnego wydarzenia jakim było uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, zwanej potocznie Konstytucją Dzieci. 

Z tej okazji przeprowadzamy nasz konkurs, kierujemy go do uczniów i uczennic wrocławskich szkół podstawowych klas IV -VIII, klubów młodzieżowych oraz świetlic środowiskowych.

Do dnia 20.10.2020 r. placówka zgłasza chęć wzięcia udziału swej klasy/grupy/ ucznia w konkursie – za pomocą karty konkursowej.


Kartę zgłoszenia, regulamin oraz ogłoszenie konkursowe można pobrać tutaj:

Ogłoszenie

Regulamin

Karta konkursowa


Zgłoszenia kierujemy na adres e-mail: konwencja_niekonwencjonalnie@spoko.pl

Po zgłoszeniu placówka otrzymuje pakiet edukacyjny zawierający Konwencję Praw Dziecka opracowaną w języku zrozumiałym dla dzieci oraz karty z jej poszczególnymi zapisami.
Zadaniem konkursowym jest zobrazowanie (słowem lub obrazem) przez dzieci z danej placówki co najmniej 10 praw ujętych w Konwencji. 

Do dnia 30.11.2020 r.  Placówka przesyła Organizatorowi prace konkursowe wraz ze stosownymi zgodami;

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  15.12.2020 r. 

Zapraszamy do Udziału!

Organizatorzy:
Fundacja Dajmy Szansę
Fundacja Santa Familia
Wrocław Miasto Spotkań

Wydarzenie na FB
OGŁOSZENIE:

KARTA KONKURSOWA:www.wroclaw.pl
www.npp.wroclaw.pl
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/P O P R A W N I K czyli co warto wiedzieć wnosząc pozew do sądu


Co zrobić w sytuacji, kiedy pojawi się spór np. o zapłatę lub naprawienie wyrządzonej szkody?
Spór, którego nie można rozwiązać na drodze polubownej? 

W takiej sytuacji możemy wejść na drogę sądowego sporu, czyli wnieść pozew do sądu.

W tym celu dobrze będzie zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami, które mogą ułatwić odnalezienie się w gąszczu prawnych procedur
- przedstawiamy Państwu przygotowany przez zespół prawników fundacji poradnik prawny.


Postępowanie przed sądem to materia bardzo obszerna, zajmująca wiele tomów prac naukowych, podręczników, aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń).

Celem poprawnika jest przedstawienie tematu od strony praktycznej, tak aby osoba, która nie ma kontaktu z prawem i sądem, wiedziała co zrobić, by wnieść sprawę do sądu.

W poprawniku nie zostaną poruszone kwestie postępowania elektronicznego.

W poprawniku wyodrębniono część o postępowaniu mediacyjnym.

Poniżej znajdą Państwo poszczególne zagadnienia dotyczące postępowania procesowego.
Linki do poszczególnych zagadnień są aktywne, chcąc przejść do szczegółów należy najechać
kursorem i  nacisnąć przycisk Ctrl.


ZASADY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

TERMINY SĄDOWE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Cały POPRAWNIK DO POBRANIA 
Poprawnik został opracowany w ramach programu Edukacji Prawnej i finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wrocław 2020https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
https://npp.wroclaw.pl/


www. wroclaw.pl

Nasz klub dla dzieci i młodzieży


Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży "e-świ@t" to:

👉 ciekawe zajęcia edukacyjne z komputerem, również w pracowni multimedialnej
👉 zabawy, gry
👉 zajęcia manualne, artystyczne, językowe, kulinarne
👉 wyjścia kulturalne
👉 wsparcie pedagogów i psychologów.

Nasze zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem multimediów i metod edukacji pozaformalnej 
– za pomocą aktywnych warsztatów, gier, zabaw, symulacji, dramy, pokazów. 
Program zajęć nastawiony jest na rozwijanie kreatywności, zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży, stanowiąc tym samym dobrą alternatywę spędzania czasu wolnego i edukację przez zabawę. 

Godziny działań:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 15:00 - 19:00.


Miejsce realizacji:
lokal fundacji "Dajmy Szansę", ul. Piłsudskiego 95 i 97, oficyna,
Projekt jest współfinansowany przez gminę Wrocław
www.wroclaw.plRelacje z przebiegu zajęć znajdziecie na stronach projektu w mediach społecznościowych:
Klubowe Centrum "e-świ@t".

Szczegółowe informacje: dajmyszanse@op.pl

Stop PrzemocyZgłoś Się Do Nas! 
Otrzymasz Fachową Pomoc i Wsparcie.


Miejsce Konsultacji:
Fundacja „Dajmy Szansę”
Ul. PIŁSUDSKIEGO 95, Ip. Domofon nr 3 i 4

wtorki 13-15:00
czwartki w godz. 14-16:00 (dyżur telefoniczny 13-14:00)


T. 530 004 627
Mail: stop.przemocy@spoko.pl

Bezpłatne Poradnictwo Rodzinne

Serdecznie Zapraszamy Do Poradni Rodzinnej Fundacji „Dajmy Szansę”.

Nasz Zespół To wykwalifikowani doradcy rodzinni, psycholodzy, prawnicy, spec. ds. uzależnień oraz spec. interwencji kryzysowej.
Zapraszamy na bezpłatne porady psychologiczne, terapię krótkoterminową, interwencję kryzysową, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Wszystkie Porady u nas są BEZPŁATNE!

INFORMACJA
Poniedziałek-piątek: 9:00 - 14:00
tel. 530 004 627

PSYCHOLOG
wtorek: 14:00-18:00
czwartek: 14:00-19:00
REJESTRACJA
wtorek - piątek 14:00 - 19:00
tel. 793-845-539

Spec. uzależnień od alkoholu:
piątek: 16:00-18:00
REJESTRACJA
wtorek - piątek 15:00 - 18:00
tel. 793-845-539

Bezpłatne poradnictwo Prawne i Obywatelskie


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich:

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ul. IGNUTA 125
Poniedziałek-piątek w godz 8.00-20.00
Rejestracja tel. 71/777-98-88 e-mail:
npp@um.wroc.pl

Bezpłatne Porady Prawne i Poradnictwo Obywatelskie
Ul. PIŁSUDSKIEGO 94 Ip. Domofon 4
Poniedziałki 12.00-14.00, środy 14.00-18.00
Rejestracja wtorek-piątek w godz 14.00-19.00 tel. 793-845-539
Informacja w godz. 9-15:00 tel. 530-004-627

Projekt dofinansowany jest przez Gminę WROCŁAW www.wroclaw.pl
Rewitalizacja społeczno-zawodowa

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0071/17, pt. „Rewitalizacja społeczno-zawodowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja „Dajmy Szansę”.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji, na terenie gmin: Wrocław, Strzelin, Brzeg Dolny, Wołów, Dzierżoniów.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
– poradnictwo psychologiczne;
– poradnictwo i doradztwo zawodowe;
– coaching;
– szkolenia kompetencji społecznych;
– szkolenia zawodowe;
– staże zawodowe;
– pośrednictwo pracy;
– pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu: Point Sp. z o.o.
Adres: ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław, mail: point@point.wroc.pl, tel. 71 361 44 94

Integracja społeczno-zawodowa na Dolnym Śląsku

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0071/18, pt. „Integracja społeczno-zawodowa na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Instytut Aktywnego Rozwoju.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu, firmy Point Sp. z o.o. pod adresem: ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław
e-mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, telefon: 71 3614494

Integracja społeczno-zawodowa w subregionie wrocławskim, wałbrzyskim i m.Wrocław

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0067/18, pt. „Integracja społeczno-zawodowa w Subregionie wrocławskim, wałbrzyskim i M. Wrocław” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Instytut Aktywnego Rozwoju.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: M. Wrocław, wrocławskiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, M. Wałbrzych, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego oraz ząbkowickiego.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu, firmy Point Sp. z o.o. pod adresem: ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław
e-mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, telefon: 71 3614494