Wasze miejsce - Punkt Wspierania Młodzieży 2022

Zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnych spotkaniach, rekrutacja trwa!
W ramach projektu "Wasze miejsce - Punkt Wspierania Młodzieży" oferujemy spotkania:

  • Grupy terapeutycznej i psychoedukacji w środy 17.30-19.30, kontakt i zapisy: blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; @blisko.ludzi.psycholog

  •  Grupy terapeutycznej i psychoedukacji dla obcokrajowców, prowadzonej przez psychologa w języku rosyjskim/ukraińskim w piątki w godz. 17.30-19.30,  kontakt i zapisy: anastaciagrechuha@gmail.com; @Psychologdlamigrantow

  •  Grupowych zajęć socjoterapii, w piątki w godz. 17.30-19.30, kontakt i zapisy: szal.magda@o2.pl

Spotkania grup będą podzielone na dwa cykle, pierwszy trwa od marca do czerwca, drugi od września do grudnia. Ilość uczestników ograniczona.


Приглашаем молодежь из общеобразовательных школ принять участие в бесплатных встречах, запись открыта!

В рамках проекта "Твое место - Пункт поддержки молодежи" мы предлагаем встречи терапевтической группы и психообразование под руководством психолога на русском/украинском языках по пятницам с 17.30-19.30, контакты и регистрация: anastaciagrechuha@gmail.com;  @psychologdlamigrantow

Встречи групп будут разделены на два цикла, первый длится с марта по июнь, второй – с сентября по октябрь.

Количество участников ограничено.

Pytania? dajmyszanse@op.pl

Projekt PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH jest współfinansowany przez gminę Wrocław www.wroclaw.pl