BIP


Użytkowane przez nas lokale są dzierżawione od Gminy Wrocław na podstawie umowy najmu.


 • ul. Piłsudskiego 95 Ip
  • Powierzchnia lokalu: 82,1 m2
  • Miesięczne opłaty: 1293,72 zł


 • ul. Piłsudskiego 95 oficyna
  • Powierzchnia lokalu: 7,62 m2
  • Miesięczne opłaty 157,25 zł


 • ul. Piłsudskiego 97 oficyna
  • Powierzchnia lokalu: 35,21 m2
  • Miesięczne opłaty: 703,21 zł