Deklaracja dostępności cyfrowej


Fundacja Dajmy Szansę zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Dajmy Szansę

Data ostatniej dużej aktualizacji strony: wrzesień 2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne. Publikowane mogą być dokumenty, które posiadają format, w który nie ma możliwości ingerencji (np. dokumenty w formatach nieedytowalnych, do których źródeł nie mamy dostępu) lub opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Ponadto niektóre treści zostały opublikowane w serwisie wraz z grafikami, które zawierają tekst (np. plakaty), ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Możliwa jest zmiana wielkości czcionki.

W Fundacji jest możliwość, by wszystkie informacje i dokumenty przesłać drogą pocztową w przypadku osób, które nie korzystają z poczty elektronicznej. 


COVID-19
Ze względu na pandemię COVID-19 wychodząc na przeciw osobom z grup ryzyka przyjmujemy dokumenty mailowo, dając możliwość dosłania oryginałów w późniejszym terminie.


Informacje zwrotne i dane do kontaktu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Fundacji Dajmy Szansę, e-mail: dajmyszanse@o2.pl
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości obrazu bez tekstu alternatywnego itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie; wskazanie, który element strony sprawia trudność; sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Fundacji Dajmy Szansę jest przystosowana do obsługi, a także pracy osób, które mają trudności w poruszaniu się. Pracownik Fundacji może spotkać się z beneficjentem lub osobą zainteresowaną ofertą Fundacji w jednej z dwóch siedzib Fundacji - na parterze budynku przy ul.Piłsudskiego 97, gdzie odbywają się też zajęcia dla beneficjentów.

Dojazd MPK do przystanku Dworzec Główny PKP.
Brak parkingu bezpośrednio przy siedzibie. Jest możliwość zatrzymania się bezpośrednio przy bramie wejściowej.

Wejście do trzeciej siedziby - Poradni Rodzinnej, gdzie odbywają się indywidualne spotkania z psychologiem i prawnikiem, znajduje się na I piętrze. Pracownik Fundacji może spotkać się z beneficjentem lub osobą zainteresowaną ofertą Fundacji w jednej z dwóch siedzib Fundacji - na parterze budynku przy ul.Piłsudskiego 97, gdzie odbywają się też zajęcia dla beneficjentów.

W budynku brak windy pasażerskiej, ale jest winda towarowa. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Do siedziby Fundacji mają wstęp osoby poruszające się z psem przewodnikiem.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, sms-owym lub mailowym możliwa jest pomoc asystenta w dotarciu do biura Fundacji Dajmy Szansę lub umówienie spotkania w miejscu pozbawionym barier architektonicznych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także korytarzy dla osób korzystających z białych lasek.

W budynku dostępne są toalety przystosowane do osób poruszających się na wózkach.

Deklaracja sporządzona na podstawie samooceny Fundacji Dajmy Szansę.


Komentarze