O fundacji


Fundacja "Dajmy Szansę" powstała w 2003 roku we Wrocławiu, z inicjatywy Krzysztofa Kubiesy - ówczesnego kuratora społecznego i aktualnego prezesa fundacji. Ideą jej powstania była potrzeba i chęć wsparcia kuratorów rodzinnych i ich podopiecznych - rodzin i dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Fundacja przez wiele lat była organizacją skupiającą społecznych kuratorów rodzinnych. Z czasem ewoluowała, tworząc miejsca wspierające dzieci, młodzież, seniorów i osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie prowadzimy bezpłatne porady prawne i obywatelskie, psychologiczną terapię krótkoterminową, psychoedukację, grupy wsparcia dla młodzieży oraz obcokrajowców, Kawiarenkę internetową dla Seniora i Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i młodzieży "E-świ@t".
Nasza kadrę łączy duch społecznictwa, potrzeba niesienia wsparcia, empatia i życzliwość dla świata.

Jeśli chcesz zostać naszym wolontariuszem i razem z nami nieść wsparcie dla innych, dołącz do nas!
Razem dajemy szansę!


Krzysztof

Prezes i serce fundacjiMagda

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży

Absolwentka filozofii, Studiów Podyplomowych w zakresie Socjoterapii, Kursu Arteterapii (metodą Korart), kursu kwalifikacyjnego Treningu Zastępowania Agresji oraz Studium Animacji Społecznej. Pracowała jako socjoterapeuta, wychowawca w Domu Dziecka, prowadząca zajęcia muzyczne, ruchowe i ogólnorozwojowe dla dzieci. W pracy z dziećmi używa metod aktywizujących, komunikacji otwartej, wykorzystuje zabawy ruchowe, tańce i działania plastyczne. Uwielbia śpiewać i tańczyć.
Natalia

Kawiarenka dla Seniora

Magister filologii rosyjskiej. Teraz w trakcie zdobywania kwalifikacji technika informatyki. Uwielbia poznawać nowych ludzi, dzięki im pogłębia wiedzę o świecie, w czym pomaga jej fundacyjny Klub Seniora. W wolnym czasie lubi czytać książki, podróżować i rysować.
Natalia

Kawiarenka dla Seniora

Natalia pedagog społeczny.
Posiada doświadczenie w pracy jako socjoterapeuta w hospicjum, w Domu Dziecka, w szpitalach. Organizowałam pracę w grupach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Prowadzi zajęcia komputerowe dla seniorów, zajęcia z arteterapii, zajęcia ruchowe i ogólnorozwojowe dla dzieci i seniorów.
Uwielbia dzielić się swoją wiedzą i angażować ludzi w projekty rozwiązujące problemy lokalnej społeczności. Interesuję się tradycyjną kulturą i strojami ludоwymi, tańcem i śpiewem. Uprawia jogę, tańczy i uprawia jogging.
Martę C.

Poradnia Rodzinna

Marta jest psychologiem w czasie certyfikacji na psychoterapeutę we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako asystent rodzin, a obecnie pracuje jako psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Lubi ludzi, jest ich ciekawa, bardzo sobie ceni możliwość wspierania ich i towarzyszeniu im w rozwiązywaniu trudności. W wolnym czasie lubi czytać książki, wycieczki rowerowe oraz wędrówki z przyjaciółmi po górach.
Marta

Poradnia Rodzinna
Punkt Interwencji Kryzysowej

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Interwent Kryzysowy. Zdobywała doświadczenie zawodowe jako wychowawca w domu dziecka, oraz prowadząc darmowe konsultacje psychologiczne, obecnie pracuje z rodzinami w kryzysie. Uwielbia poznawać nowych ludzi, towarzyszyć im w procesie zmiany, szukać rozwiązań, a czasami po prostu empatycznie wysłuchać. Zwiedziła wiele egzotycznych miejsc, czuje magiczną więź z wulkanicznymi wyspami. Uważa, że natura i zwierzęta to świetni terapeuci!
Marta

Poradnia Rodzinna

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz zaawansowanych szkoleń z Terapii i Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W pracy nastawiona na wspieranie rodziców i ich dzieci w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach i rodzicielstwo bliskości. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, ich rodzicami i nauczycielami. Wolne chwile spędza na szydełkowaniu, oglądaniu seriali i spacerowaniu po Wrocławiu.
Anastazja

Poradnia Rodzinna


Absolwentka Białoruskiego Pedagogicznego Uniwersytetu.
Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych i grupowych zajęć z migrantami, młodzieżą w trakcie okresu adaptacyjnego. Uwielbia pracować z ludźmi, wspierać w sytuacjach kryzysowych i pomagać w odnalezieniu sobie w nowych warunkach, krainach, rolach społecznych.
"...Moją misją jest: tworzyć warunki, w których ludzie mają możliwość zapoznania się z innymi ludźmi w takich samych życiowych sytuacjach..."
Małgorzata

Wsparcie i pomoc specjalistyczna

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych Kryzys i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Szkolenie z rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowane przez wrocławskie Centrum Praw Kobiet. Od lat prowadzi działalność społeczną i edukacyjną w zakresie równości i szeroko rozumianej płci społeczno-kulturowej oraz aktywnie działa na rzecz praw kobiet, angażując się we współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz w projekty antydyskryminacyjne (zwłaszcza dotyczące dyskryminacji płciowej). Prywatnie jest szczęśliwą żoną, opiekunką dwóch charakternych kotów i wielbicielką muzyki na żywo.
Marta

Kawiarenka dla Seniora

Geolog/geograf. Ukończyła kurs pedagogiczno-psychologiczny, studia podyplomowe z SAP, szkolenia z odkrywania talentów, muzykoterapii i bajkoterapii. Pracowała w szkolnictwie, w firmie geologicznej i geograficznej, myła okna na wysokościach, parzyła kawę w kawiarni, obsługiwała bazy danych w sklepie internetowym. Lubi pomagać, piec chleb, wędrować po górach i czytać książki.
Sylwia

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży
Poradnia Rodzinna

Psycholog i pedagog, terapeutka dzieci i młodzieży, kuratorka społeczna ds. rodzinnych i nieletnich, słuchaczka w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej. Długoletni wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Pełni funkcję kuratora społecznego w sprawach rodzinnych i nieletnich. Gdy ma wolny czas, to stara się zajmować doktoratem z pedagogiki, ale najbardziej lubi leniuchować i grzać się w domu z książką czy serialem. Z pasji to jeszcze jazda tramwajami, które naprawdę lubi :)
Iza

Poradnictwo Obywatelskie

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii. Ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego specjalizacja – Organizacja Pomocy Społecznej. Uczestniczyła w szkoleniu nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez okres kilku lat pracowała w szkole policealnej, jako nauczyciel podstaw prawnych, od 14 lat jako doradca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w poradnictwie rodzinnym, ponad 12-letnie doświadczenie w pracy z podopiecznymi MOPS.
Angażuje się w pomoc dla bezdomnych zwierząt.