O fundacji

Fundacja "Dajmy Szansę" powstała w 2003 roku we Wrocławiu, z inicjatywy Krzysztofa Kubiesy
 - ówczesnego kuratora społecznego i aktualnego prezesa fundacji. Ideą jej powstania była potrzeba
 i chęć wsparcia kuratorów rodzinnych i ich podopiecznych - rodzin i dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.
Fundacja przez wiele lat była organizacją skupiającą społecznych kuratorów rodzinnych. Z czasem ewoluowała, tworząc miejsca wspierające dzieci, młodzież, seniorów i osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Obecnie prowadzimy bezpłatne porady prawne i obywatelskie, psychologiczną terapię krótkoterminową, psychoedukację, grupy wsparcia dla młodzieży oraz obcokrajowców, Kawiarenkę internetową dla Seniora i Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i młodzieży "E-świ@t".
Nasza kadrę łączy duch społecznictwa, potrzeba niesienia wsparcia, empatia i życzliwość dla świata.
Jeśli chcesz zostać naszym wolontariuszem i razem z nami nieść wsparcie dla innych, dołącz do nas!
Razem dajemy szansę!

👇
Krzysztof
Prezes i serce fundacjiMonika
Koordynatorka projektów
Absolwentka socjologii, Wrocławskiej Szkoły Trenerów oraz Studium Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej na kierunku psychoterapia rodzin i uzależnień; certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy II stopnia; aktywistka społeczna.
W środowisku biznesowym i pozarządowym zajmowała się m.in. prowadzeniem warsztatów rozwojowych, badaniami rynku, animacją społeczno-kulturalną, kompleksowym zarządzaniem organizacją. Angażuje się w inicjatywy oddolne, aktywizację środowisk, działania lokalne, propagując rozwój społeczny i osobisty.


Magda
Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży
Absolwentka filozofii, Studiów Podyplomowych w zakresie Socjoterapii, Kursu Arteterapii (metodą Korart), kursu kwalifikacyjnego Treningu Zastępowania Agresji oraz Studium Animacji Społecznej. Pracowała jako socjoterapeuta, wychowawca w Domu Dziecka, prowadząca zajęcia muzyczne, ruchowe i ogólnorozwojowe dla dzieci. W pracy z dziećmi używa metod aktywizujących, komunikacji otwartej, wykorzystuje zabawy ruchowe, tańce i działania plastyczne. Uwielbia śpiewać i tańczyć.


Natalia
Kawiarenka dla Seniora
Magister filologii rosyjskiej.  Teraz w trakcie zdobywania kwalifikacji technika informatyki.  Uwielbia poznawać nowych ludzi, dzięki im pogłębia wiedzę o świecie, w czym pomaga jej fundacyjny Klub Seniora.  W wolnym czasie lubi czytać książki, podróżować i rysować.

Agnieszka
Poradnia Rodzinna
Punkt Interwencji Kryzysowej

Psycholog. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej, terapii krótkoterminowej i coachingu. Licencjonowany diagnosta orzecznik w medycynie pracy. Z Fundacją współpracuje od 10 lat prowadząc Poradnictwo Rodzinne i grupy wsparcia. Daje jej to ogromną satysfakcję i motywację do pracy nad sobą. W wolnym czasie robi makijaże ślubne oraz prowadzi bloga i pisze teksty 


Laura
Kawiarenka dla Seniora
Filolog, z zawodu technik obsługi turystycznej. W fundacji od 4 lat prowadzi zajęcia w Klubie Seniora. Interesuje się literaturą polską, trekkingiem, narciarstwem biegowym oraz gotowaniem. W wolnym czasie bierze udział w rajdach off-roadowych.

Marta
Kawiarenka dla Seniora

Geolog/geograf. Ukończyła kurs pedagogiczno-psychologiczny, studia podyplomowe z SAP, szkolenia z odkrywania talentów, muzykoterapii i bajkoterapii. Pracowała w szkolnictwie, w firmie geologicznej i geograficznej, myła okna na wysokościach, parzyła kawę w kawiarni, obsługiwała bazy danych w sklepie internetowym. Lubi pomagać, piec chleb, wędrować po górach i czytać książki.

Sylwia
Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży
Poradnia Rodzinna


Psycholog i pedagog, terapeutka dzieci i młodzieży, kuratorka społeczna ds. rodzinnych i nieletnich, słuchaczka w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej. Długoletni wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Pełni funkcję kuratora społecznego w sprawach rodzinnych i nieletnich. Gdy ma wolny czas, to stara się zajmować doktoratem z pedagogiki, ale najbardziej lubi leniuchować i grzać się w domu z książką czy serialem. Z pasji to jeszcze jazda tramwajami, które naprawdę lubi :)


Lidia
Poradnia Rodzinna
Punkt Interwencji Kryzysowej
Poradnictwo Obywatelskie
Psycholog (UWr) i coach (SWPS we Wrocławiu), ukończyła także Studium Interwencji Kryzysowej.
Zajmowała się pomaganiem pokrzywdzonym przestępstwem, rodzinom i osobom w kryzysie, asystenturą rodzin z dysfunkcjami, pracą z młodzieżą szkolną. Angażuje się w każdą sesję z klientem w 100%. W wolnym czasie podróżuje - blisko i daleko - i fotografuje - i piękno, i zwyczajność.


Iza
Poradnictwo Obywatelskie

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii. Ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego specjalizacja – Organizacja Pomocy Społecznej. Uczestniczyła w szkoleniu nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez okres kilku lat pracowała w szkole policealnej, jako nauczyciel podstaw prawnych, od 14 lat jako doradca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w poradnictwie rodzinnym, ponad 12-letnie doświadczenie w pracy z podopiecznymi MOPS.
Angażuje się w pomoc dla bezdomnych zwierząt.


Komentarze

Prześlij komentarz