Wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych
PSYCHOLOŻKA (konsultacje, interwencja kryzysowa, porady)

Małgorzata T.
poniedziałki 13:00-16:00 oraz 17:00-20:00