Poradnia Rodzinna

 


Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego dla dorosłych, dzieci, młodzieży, obcokrajowców. Systemowo wspieramy rodziny!PSYCHOLOG dla dorosłych 

(konsultacje, interwencja kryzysowa)

Marta C.

piątki 15-19:00  

kontakt: martacwikdajmyszanse@gmail.com

 

PSYCHOLOG dla dzieci do 12 r.ż. 

(konsultacje, porady)

Marta

czwartki 15-19:00

kontakt: marta.story.psycholog@gmail.com  


PSYCHOLOG dla młodzieży 12+ i młodych dorosłych do 25 r.ż.

(konsultacje, porady)

Sylwia

kontakt: blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; 

FB: Blisko Ludzi - psycholog  


PSYCHOLOG grupa wsparcia dla młodzieży 15-19l.

Sylwia

kontakt:blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; 

FB: Blisko Ludzi - psycholog


PSYCHOLOG grupy wsparcia dla obcokrajowców

Anastazja

kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com; 

FB: Psycholozka dla migrantów Wrocław


Powyższe działania realizujemy we Wrocławiu pod adresem ul. Piłsudskiego 95/4.  

Rejestracja:

- bezpośrednio do specjalistów na podane adresy e-mail 

- poprzez formularz zgłoszenia: https://forms.gle/JcgxznoQKzQNZ9Ah6

- telefonicznie nr 793-845-539 (poza godzinami dyżurów)

Oddzwaniamy / odpisujemy do 72h.

Informacja: dajmyszanse@op.pl

T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00


ZASADY KORZYSTANIA:


- Wszystkie spotkania w Poradni są bezpłatne. Poradnia jest współfinansowana przez gminę Wrocław.

- Działania Poradni są kierowane wyłącznie do mieszkańców Wrocławia.

- Przyjmujemy osoby oczekujące wsparcia, niezalenie od wyznania, przynależności religijnej, światopoglądu,  narodowości, statusu społecznego.  

- Beneficjenci proszeni są o podanie następujących danych: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz daty urodzenia, dla naszych celów administracyjnych oraz statystycznych. 

Nie jest to warunek obligatoryjny uzyskania porady. Dane nie będą udostępniane innym instytucjom.

- Beneficjenci zobowiązani są do poinformowania specjalisty o swojej nieobecności co najmniej na dzień przed planowanym spotkaniem.

- W przypadku dwukrotnego nie zgłoszenia odwołania spotkania na 24h wcześniej , nie ma możliwości zapisanie się na konsultacje.

- W sytuacji, kiedy osoba nieletnia zgłasza się na spotkanie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

- Specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.


DANE OSOBOWE:


Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo wyrażają automatycznie zgodę, aby dane które podają zostały wykorzystane przez Fundacje Dajmy Szansę, w celu organizacji zgłaszanej porady, pomocy lub w celach rekrutacyjnych na spotkania grupowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem działalności Poradni, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami dotyczącymi danych osobowych. Danymi zarządza wyłącznie Fundacja Dajmy Szansę, nie będą one przekazywane innym podmiotom.Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.