Punkt Interwencji Kryzysowej

 
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego. PRAWNIK (porady prawne); środy 15-18:00

Izabella

kontakt: blisko.ludzi.prawnik@gmail.com  

FB: Bezpłatne Porady PrawnePSYCHOLOG dla dorosłych
(konsultacje, interwencja kryzysowa)

Marta M.

wtorki 11-15:00 

kontakt: marta.dajmyszanse@gmail.comPSYCHOLOG dla dorosłych obcokrajowców; j.ukraiński, rosyjski, białoruski
(konsultacje, interwencja kryzysowa); 

Anastazja

wtorki 16:00-18:00 

kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com

FB: Psycholozka dla migrantów Wrocław


Powyższe działania realizujemy we Wrocławiu pod adresem ul. Piłsudskiego 95/4.  

Rejestracja:

- bezpośrednio do specjalistów na podane adresy e-mail 

- telefonicznie nr 793-845-539 (poza godzinami dyżurów)

Oddzwaniamy / odpisujemy do 72h.

Informacja: dajmyszanse@op.pl

T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00ZASADY KORZYSTANIA:- Wszystkie spotkania w PIK są bezpłatne. PIK jest współfinansowany przez gminę Wrocław.

- Działania PIK są kierowane wyłącznie do mieszkańców Wrocławia.

- Przyjmujemy osoby oczekujące wsparcia, niezalenie od wyznania, przynależności religijnej, światopoglądu,  narodowości, statusu społecznego.  

- Beneficjenci proszeni są o podanie następujących danych: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz daty urodzenia, dla naszych celów administracyjnych oraz statystycznych. 

Nie jest to warunek obligatoryjny uzyskania porady. Dane nie będą udostępniane innym instytucjom.

- Beneficjenci zobowiązani są do poinformowania specjalisty o swojej nieobecności co najmniej na dzień przed planowanym spotkaniem.

- W przypadku dwukrotnego nie zgłoszenia odwołania spotkania na 24h wcześniej , nie ma możliwości zapisanie się na konsultacje.

- W sytuacji, kiedy osoba nieletnia zgłasza się na spotkanie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

- Specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.


DANE OSOBOWE:

Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo wyrażają automatycznie zgodę, aby dane które podają zostały wykorzystane przez Fundacje Dajmy Szansę, w celu organizacji zgłaszanej porady, pomocy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem działalności PIK, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami dotyczącymi danych osobowych. Danymi zarządza wyłącznie Fundacja Dajmy Szansę, nie będą one przekazywane innym podmiotom.


Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.