P O P R A W N I K czyli co warto wiedzieć wnosząc pozew do sądu


Co zrobić w sytuacji, kiedy pojawi się spór np. o zapłatę lub naprawienie wyrządzonej szkody?
Spór, którego nie można rozwiązać na drodze polubownej?

W takiej sytuacji możemy wejść na drogę sądowego sporu, czyli wnieść pozew do sądu.

W tym celu dobrze będzie zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami, które mogą ułatwić odnalezienie się w gąszczu prawnych procedur - przedstawiamy Państwu przygotowany przez zespół prawników fundacji poradnik prawny.

Postępowanie przed sądem to materia bardzo obszerna, zajmująca wiele tomów prac naukowych, podręczników, aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń).

Celem poprawnika jest przedstawienie tematu od strony praktycznej, tak aby osoba, która nie ma kontaktu z prawem i sądem, wiedziała co zrobić, by wnieść sprawę do sądu.

W poprawniku nie zostaną poruszone kwestie postępowania elektronicznego.

Poniżej znajdą Państwo poszczególne zagadnienia dotyczące postępowania procesowego.
Linki do poszczególnych zagadnień są aktywne, chcąc przejść do szczegółów należy najechać
kursorem i wcisnąć lewy przycisk myszy lub nacisnąć lewy przycisk myszy trzymająć przycisk Ctrl, aby otworzyć link w nowej karcie, jeżeli myszka posiada środkowy przycisk - scrolla (kółko) - wystarczy najechać na link i go wcisnąc.Poprawnik został opracowany w ramach programu Edukacji Prawnej i finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wrocław 2020