Porady psychologa i grupy wsparcia dla obcokrajowców

 

Indywidualne porady psychologa (konsultacje, interwencja kryzysowa) w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, angielskim oraz grupy wsparcia dla obcokrajowców.
 Приглашаем на индивидуальную работу с психологом (консультации, кризисная помощь) на русском, беларуском, украинском и английском языках. А также группы поддержки для иностранцев.
We invite you to individual work with a psychologist (consultations, crisis assistance) in Russian, Belarusian, Ukrainian and English languages. As well support groups for foreigners.
Kontakt:
anastaciagrechuha@gmail.com

✅ Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław

Komentarze