Gra o Budżet - projekt dla młodzieży 2022-2024


W latach 2022-2024 realizujemy projekt 'GRA O BUDŻET', skierowany do młodzieży z aglomeracji wrocławskiej. Co będziemy robić?

Współpracować z młodzieżą od początku do końca, ucząc zarządzania projektami, praktykując sprawczość i świadomość obywatelską.

Na etapie procesu tworzenia planszowej gry symulacyjnej zaangażowani zostaną przedstawiciele młodzieży, którzy będą doradzać, opiniować, a także przetestują prototyp gry. Wspólnie z nimi opracujemy ją merytorycznie i graficznie, a następnie wydrukujemy.

Gra będzie symulacją procesu tworzenia budżetu obywatelskiego, pozwalającej młodym graczom na doświadczenie wszystkich etapów działania - od poznania czym jest partycypacja, zasady budżetu obywatelskiego, po przejście wszystkich jego etapów (planowanie, liderstwo, budowanie sojuszy, kooperacja, wyłanianie projektów, zarządzanie, rozliczanie etc.). Gra będzie łączyła zabawę z podnoszeniem wiedzy w zakresie partycypacji oraz nabywaniem kompetencji niezbędnych do świadomego wzięcia udziału w realistycznym działaniu.

W kolejnych etapach wyłonimy ze środowisk młodzieżowych Grupy Liderów, które przeprowadzą lokalne działania partycypacyjne oparte o ideę budżetu obywatelskiego. Każda grupa, przy wsparciu doradców, po diagnozie potrzeb i możliwości stworzy plany swych autorskich projektów, osadzonych w lokalnych potrzebach środowiska rówieśniczego, które staną się bazą projektową w Grze o Budżet, zastępując symulacyjne projekty. Finalnie odbędzie się realna publiczna gra, a wyłonione projekty otrzymają fundusze na ich realizację!  

Zapraszamy samorządy szkolne, młodzieżowe rady, kluby, organizacje młodzieżowe.


Kontakt: dajmyszanse@op.pl

⬇️

Zadanie publiczne "GRA O BUDŻET" sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach NOWEFIO 2021-2030.
Całkowita wartość zadania publicznego wynosi 304 400,00 zł.

https://niw.gov.pl/

Operatorem Zadania jest Fundacja DAJMY Szansę.