Bezpłatne poradnictwo Prawne i Obywatelskie 2019


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich:

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ul. IGNUTA 125
Poniedziałek-piątek w godz 8.00-20.00
Rejestracja tel. 71/777-98-88 e-mail:
npp@um.wroc.pl

Bezpłatne Porady Prawne i Poradnictwo Obywatelskie
Ul. PIŁSUDSKIEGO 94 Ip. Domofon 4
Poniedziałki 12.00-14.00, środy 14.00-18.00
Rejestracja wtorek-piątek w godz 14.00-19.00 tel. 793-845-539
Informacja w godz. 9-15:00 tel. 530-004-627

Projekt dofinansowany jest przez Gminę WROCŁAW www.wroclaw.pl