Konwencja Niekonwencjonalnie....o Prawach Dziecka KONKURS

20  listopada obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data nawiązuje do ważnego wydarzenia jakim było uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, zwanej potocznie Konstytucją Dzieci. 

Z tej okazji przeprowadzamy nasz konkurs, kierujemy go do uczniów i uczennic wrocławskich szkół podstawowych klas IV -VIII, klubów młodzieżowych oraz świetlic środowiskowych.

Do dnia 20.10.2020 r. placówka zgłasza chęć wzięcia udziału swej klasy/grupy/ ucznia w konkursie – za pomocą karty konkursowej.


Kartę zgłoszenia, regulamin oraz ogłoszenie konkursowe można pobrać tutaj:

Ogłoszenie

Regulamin

Karta konkursowa


Zgłoszenia kierujemy na adres e-mail: konwencja_niekonwencjonalnie@spoko.pl

Po zgłoszeniu placówka otrzymuje pakiet edukacyjny zawierający Konwencję Praw Dziecka opracowaną w języku zrozumiałym dla dzieci oraz karty z jej poszczególnymi zapisami.
Zadaniem konkursowym jest zobrazowanie (słowem lub obrazem) przez dzieci z danej placówki co najmniej 10 praw ujętych w Konwencji. 

Do dnia 30.11.2020 r.  Placówka przesyła Organizatorowi prace konkursowe wraz ze stosownymi zgodami;

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  15.12.2020 r. 

Zapraszamy do Udziału!

Organizatorzy:
Fundacja Dajmy Szansę
Fundacja Santa Familia
Wrocław Miasto Spotkań

Wydarzenie na FB
OGŁOSZENIE:

KARTA KONKURSOWA:www.wroclaw.pl
www.npp.wroclaw.pl
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

WYNIKI KONKURSU!!!

Po niezwykle burzliwych i długich obradach jury Konkursu podjęło następujące decyzje:


Wszystkie szkoły/kluby oraz uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie. Nagrody, dyplomy oraz oficjalny protokół z obrad jury dostarczymy do szkół i klubów po Świętach w podobny sposób jak dostarczyliśmy materiały.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za włożoną pracę, za zaangażowanie. Mamy zamiar namawiać dzieci i młodzież do kontynuowania przygody z prawem. Zamierzamy w roku 2021 powołać w kilku szkołach Kluby Prawne promujące "modę na prawo". Zapewnimy Klubom opiekę merytoryczną prawników, finansowanie działalności i wsparcie prawników. 
Szczegóły niebawem :)