Punkt Wsparcia Prewencyjnego "MY" 2021

 


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z konsultacji, do końca roku 2021.

Udzielamy wsparcia obcokrajowcom i ich rodzinom zamieszkałym we Wrocławiu w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z pobytem w obcym kraju, ze względu na barierę językową, problemami emocjonalnymi (rozłąka, tęsknota za domem, dalszą rodziną, niepewność sytuacji osobistej itp.) w celu zapobieżenia zachowaniom ryzykownym, w tym używaniu substancji psychoaktywnych.

Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.