Krótki kurs optymizmu, czyli pracujemy z przekonaniami


Żyjemy w czasie, kiedy rozwój osobisty został zepchnięty na koniec kolejki ludzkich potrzeb.
Wiemy, że wszystko może być rozwojem osobistym, ale aby z tego korzystać, trzeba mieć odpowiednie zasoby. Na przykład poznać i wprowadzić w życie narzędzia i metody pracy, które pomogą nam rozwijać się w pożądanym przez nas kierunku. 

I tak - jeśli chcecie poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, mamy dla Was "Krótki Kurs Optymizmu" - prezentację techniki emocjonalnej samopomocy, opartej na praktycznym narzędziu psychologii poznawczo-behawioralnej: Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)."Krótki Kurs Optymizmu", zawiera wprowadzenie do metody RTZ, opis modelu, zasad pracy, ćwiczenia do własnej praktyki, wyjaśnienia.


Dlaczego jest to kurs Optymizmu? Bo kiedy pracujemy z własnymi przekonaniami, zauważamy, że to nie rzeczy nas smucą, ale nasze przekonania o nich. Zdrowe myślenie, dobre samopoczucie i bycie aktywnym optymistą jest dostępne dla każdego! ;)  

19-stronicowy "Krótki Kurs Optymizmu" został przygotowany specjalnie dla osób związanych z wrocławskimi Klubowymi Centrami Aktywności Dzieci i Młodzieży (KCADiM) - liderów, pedagogów, psychologów, animatorów, koordynatorów, wolontariuszy. Metodą RTZ można pracować ze sobą, indywidualnie, grupowo, z dorosłymi i z młodzieżą. 

Aby z niego skorzystać, prosimy o wysłanie maila na adres: dajmyszanse@op.pl

"Krótki Kurs Optymizmu" jest udostępniany nieodpłatnie od 1 listopada do 31 grudnia 2020r.


Autorka "Krótkiego Kursu Optymizmu", Monika Goch-Twarkowska, jest pracownikiem fundacji
 Dajmy Szansę. Warsztaty z metody RTZ prowadzi od 2016r., ukończyła I i II szkolenie RTZ Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.