Gra o Budżet - projekt dla młodzieży


W latach 2022-2024 realizujemy projekt 'GRA O BUDŻET', skierowany do młodzieży z aglomeracji wrocławskiej. Co będziemy robić?

Współpracować z młodzieżą od początku do końca, ucząc zarządzania projektami, praktykując sprawczość i świadomość obywatelską.

Na etapie procesu tworzenia planszowej gry symulacyjnej zaangażowani zostaną przedstawiciele młodzieży, którzy będą doradzać, opiniować, a także przetestują prototyp gry. Wspólnie z nimi opracujemy ją merytorycznie i graficznie, a następnie wydrukujemy.

Gra będzie symulacją procesu tworzenia budżetu obywatelskiego, pozwalającej młodym graczom na doświadczenie wszystkich etapów działania - od poznania czym jest partycypacja, zasady budżetu obywatelskiego, po przejście wszystkich jego etapów (planowanie, liderstwo, budowanie sojuszy, kooperacja, wyłanianie projektów, zarządzanie, rozliczanie etc.). Gra będzie łączyła zabawę z podnoszeniem wiedzy w zakresie partycypacji oraz nabywaniem kompetencji niezbędnych do świadomego wzięcia udziału w realistycznym działaniu.

W kolejnych etapach wyłonimy ze środowisk młodzieżowych Grupy Liderów, które przeprowadzą lokalne działania partycypacyjne oparte o ideę budżetu obywatelskiego. Każda grupa, przy wsparciu doradców, po diagnozie potrzeb i możliwości stworzy plany swych autorskich projektów, osadzonych w lokalnych potrzebach środowiska rówieśniczego, które staną się bazą projektową w Grze o Budżet, zastępując symulacyjne projekty. Finalnie odbędzie się realna publiczna gra, a wyłonione projekty otrzymają fundusze na ich realizację!  

Zapraszamy samorządy szkolne, młodzieżowe rady, kluby, organizacje młodzieżowe.

Kontakt: dajmyszanse@op.pl

⬇️

Zadanie publiczne "GRA O BUDŻET" sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach NOWEFIO 2021-2030.

Operatorem Zadania jest Fundacja DAJMY Szansę.

Wsparcie psychologiczne dla obcokrajowców
Nasze działania dla obcokrajowców w j.ukraińskim, białoruskim, rosyjskim (szczegóły pod linkami).


Porady indywidualne psycholog, czwartki 17-19:00:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/punkt-interwencji-kryzysowej.html?m=1


Psycholog informacja ogólna:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/porady-psychologa-i-grupy-wsparcia-dla.html?m=1


Porady indywidualne psycholog:

czwartki 14-17:00 oraz grupy wsparcia dla dorosłych obcokrajowców (soboty 11-15:30):

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/poradnia-rodzinna.html?m=1


Warsztaty psychoedukacji dla obcokrajowców, niektóre piątki miesiąca w g. 16-18:00:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/01/warsztaty-psychoedukacji-dla.html?m=1


Grupa terapeutyczna i psychoedukacji dla obcokrajowców młodzieży szkolnej piątki 17:30-19:30:

https://www.dajmyszanse.com.pl/2022/02/wasze-miejsce-punkt-wspierania-modziezy.html?m=1


Wszystkie działania są współfinansowane przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl


Wasze miejsce - Punkt Wspierania Młodzieży

Zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnych spotkaniach, rekrutacja trwa!
W ramach projektu "Wasze miejsce - Punkt Wspierania Młodzieży" oferujemy spotkania:

  • Grupy terapeutycznej i psychoedukacji w środy 17.30-19.30, kontakt i zapisy: blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; @blisko.ludzi.psycholog

  •  Grupy terapeutycznej i psychoedukacji dla obcokrajowców, prowadzonej przez psychologa w języku rosyjskim/ukraińskim w piątki w godz. 17.30-19.30,  kontakt i zapisy: anastaciagrechuha@gmail.com; @Psychologdlamigrantow

  •  Grupowych zajęć socjoterapii, w piątki w godz. 17.30-19.30, kontakt i zapisy: szal.magda@o2.pl

Spotkania grup będą podzielone na dwa cykle, pierwszy trwa od marca do czerwca, drugi od września do grudnia. Ilość uczestników ograniczona.


Приглашаем молодежь из общеобразовательных школ принять участие в бесплатных встречах, запись открыта!

В рамках проекта "Твое место - Пункт поддержки молодежи" мы предлагаем встречи терапевтической группы и психообразование под руководством психолога на русском/украинском языках по пятницам с 17.30-19.30, контакты и регистрация: anastaciagrechuha@gmail.com;  @psychologdlamigrantow

Встречи групп будут разделены на два цикла, первый длится с марта по июнь, второй – с сентября по октябрь.

Количество участников ограничено.

Pytania? dajmyszanse@op.pl

Projekt PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH jest współfinansowany przez gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Punkt Interwencji Kryzysowej

 


✔🌀 PSYCHOLOG (konsultacje, wsparcie osób z problemem przemocy, interwencja kryzysowa w j.polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim)
Wtorki 12-16.00; czwartki 17-19:00
✔🌀 PRAWNIK (indywidualne konsultacje, doradztwo i porady prawne dla dorosłych osób doświadczających przemocy, w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz karnego; pomoc w pisaniu pozwów, wniosków itp. wskazywanie możliwych kierunków działań).
Środy 13-16.00
✅ Rejestracja na dyżurach tel. 793-845-539 wtorek 11-12:00, środa 12-13:00, czwartek 19-20:00
✅ Specjaliści udzielają porad stacjonarnie oraz w formie zdalnej.
Informacja dajmyszanse@op.pl
T: 530-004-627 pon-pt 8-17:00
✅ Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.Grupa wsparcia dla młodzieży

 
🌀 Zapraszamy do Grupy Wsparcia dla Młodzieży! 🌀
Jeśli:
- masz 13-19 lat (dwie grupy wiekowe 13-15lat oraz 16-19 lat)
- przeżywasz trudności emocjonalne i adaptacyjne
- potrzebujesz wsparcia, aby poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami i przeżyciami
- chcesz popracować nad swoją asertywnością
- chcesz poprawić umiejętność adekwatnego reagowania na sytuacje trudne
- rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem
Jest to miejsce dla Ciebie!
✅ Spotkania trwają 1,5 godziny. Odbywają się w poniedziałki w godz. 16.30-18.00 (grupa młodsza) i 18.15-19.45 (grupa starsza)
Ilość uczestników: 5-8 jednorazowo w grupie 
✅ Ilość miejsc jest ograniczona, zapisy bezpośrednio u prowadzącej psycholog:
blisko.ludzi.psycholog@gmail.com 
✅ Miejsce: siedziba fundacji Dajmy Szansę ul. Piłsudskiego 95/4 (I piętro)
✅ Konsultacje wstępne i indywidualne dla uczestników (w razie zasygnalizowanej potrzeby) w godz. 15.30-16.30.
✅ Spotkania odbywają się za pisemną zgodą rodziców i opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich).
✅ Udział nieodpłatny! 

Działanie w ramach Projektu ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA współfinansowanego przez gminę Wrocław www.wroclaw.pl


Porady psychologa i grupy wsparcia dla obcokrajowców

 

Indywidualne porady psychologa (konsultacje, interwencja kryzysowa) w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, angielskim oraz grupy wsparcia dla obcokrajowców.
 Приглашаем на индивидуальную работу с психологом (консультации, кризисная помощь) на русском, беларуском, украинском и английском языках. А также группы поддержки для иностранцев.
We invite you to individual work with a psychologist (consultations, crisis assistance) in Russian, Belarusian, Ukrainian and English languages. As well support groups for foreigners.
Kontakt:
anastaciagrechuha@gmail.com

✅ Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław

Warsztaty psychoedukacji dla obcokrajowców

 

Warsztaty psychoedukacji dla obcokrajowców w języku rosyjskim, ukraińskim, białoruskim.
Wsparcie psychologiczne, sposoby samopomocy i regulacji samopoczucia.

Психолого-просветительские встречи для иностранцев. Психологическая поддержкf, знакомство с техниками самопомощи  саморегуляции.

ul. Piłsudskiego 95, domofon 4 Ip.

Kontakt:
anastaciagrechuha@gmail.com
FB: @psychologdlamigrantow 


Poradnictwo Obywatelskie

 Zapraszamy:
✔🌀 PRAWNIK (porady prawne) pon.12-14:00; śr. 16-18:00 
Rejestracja tel. 793-845-539 pon.11-12:00; śr. 15-16:00
✔🌀 PSYCHOLOG - grupa psychoedukacji dla obcokrajowców 
Kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com; psychologist_emigrant

Więcej ➡️➡️➡️

Informacja dajmyszanse@op.pl 
T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00
✅ Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław


Poradnia Rodzinna

Zapraszamy!

 ✔🌀 PSYCHOLOG (konsultacje, interwencja kryzysowa w j.polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim)
wt.16-19:00; czw. 14-17:00
Rejestracja tel. 793-845-539 wt.11-20:00; czw. 12-19:00 

✅ Specjaliści udzielają porad stacjonarnie oraz w formie zdalnej.

 ✔🌀 PSYCHOLOG - grupy wsparcia dla młodzieży
Kontakt: blisko.ludzi.psycholog@gmail.com; Blisko Ludzi - psycholog 

✔🌀 PSYCHOLOG - grupy wsparcia dla obcokrajowców
Kontakt: anastaciagrechuha@gmail.com; Psycholozka dla migrantów Wrocław 

Więcej ➡️➡️➡️ www.dajmyszanse.com.pl
Informacja dajmyszanse@op.pl
T: 530-004-627 pon-pt 8-15:00

✅ Działania są nieodpłatne, współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Punkt Wsparcia Prewencyjnego "MY"

 


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z konsultacji, do końca roku 2021.

Udzielamy wsparcia obcokrajowcom i ich rodzinom zamieszkałym we Wrocławiu w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z pobytem w obcym kraju, ze względu na barierę językową, problemami emocjonalnymi (rozłąka, tęsknota za domem, dalszą rodziną, niepewność sytuacji osobistej itp.) w celu zapobieżenia zachowaniom ryzykownym, w tym używaniu substancji psychoaktywnych.

Czego potrzebują młodzi ludzie? - rozmowa z psychologiem dzieci i młodzieży

 

Rozmawiamy z psychologiem dzieci i młodzieży, Sylwią Bokuniewicz.

Pytamy o osobistą perspektywę, jako osoby, która jest obca dla tych dzieci, a jednocześnie staje się bliska. Pozwala dzieciom się otworzyć, wysłucha i kiedy poczują się bezpiecznie, puści w świat.
Słucha i martwi się, widząc, jak problematyczny jest obecny stan psychiczny nastolatków.
Która nie może się nadziwić za każdym razem, gdy przychodzą rodzice, i żądają, aby naprawiła im dziecko, a tak naprawdę to oni potrzebują naprawić siebie.

Pytamy - czego potrzebują nastolatki?
FUNDACJA DAJMY SZANSĘ: Pracujesz z młodzieżą. W naszej fundacji już prawie 4 lata. Można powiedzieć, że Twoje życie zawodowe koncentruje się na działaniach dla młodych ludzi. Co o tym zdecydowało? 

SYLWIA BOKUNIEWICZ: Sama jestem młoda (a przynajmniej tak się czuję!), a praca z młodymi ludźmi sprawia, że nie dorastam – to oczywiście półżartem. Choć prawdą jest to, że od młodych ludzi można się wiele nauczyć, jeśli nastawmy się współpracę, nie tylko pouczanie i egzekwowanie obowiązków.
W prywatnym życiu, w pracy z dorosłymi, funkcjonuję normalnie, jako dorosły człowiek. Ale w pracy z dzieciakami i młodzieżą mogę nadal zatrzymać też trochę mojej młodości, a raczej wspomnień. Gdy młodzi ludzie rozmawiają, to lubię ich słuchać, bo też taka byłam i to był fajny czas, dobrze go wspominam. Nastolatkowie mają w sobie wulkan energii i mnóstwo (nie zawsze mądrych) pomysłów,  uwielbiam z nimi spędzać czas i tym samym po prostu ładować swoje akumulatory. A to, że pozwalają mi wejść (na pewno tylko do części) ich świata sprawia, że mogę z nimi być i ich wspierać. Sama dobrze pamiętam jak było, gdy byłam dzieckiem i potem nastolatką. I wiem, że dobrze mieć dorosłego, któremu ufamy i wiemy, że przy nas będzie choćby nie wiem co, że nie zawiedzie, że wysłucha, doradzi, ale nie będzie wymagał i wskazywał błędy. To bardzo cenne, by mieć taką osobę. A prawda jest taka, że młodzi nie zawsze mają takie osoby. 


F.DSZ: Jak udaje Ci się rozmawiać z młodzieżą o emocjach i trudnych dla nich sprawach?

SB: To się samo dzieje. Nie zakładam scenariuszy. Myślę, że jak jesteś w tym co robisz autentyczny i naprawdę zależy Ci na dzieciach i ich dobru, to jak w Kubusiu Puchatku:
- "A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść, to co wtedy?"
- "Nic wielkiego. Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam".
I u nas jest tak samo – my tu jesteśmy i dzieciaki mogą, ale nie muszą z nami rozmawiać na trudne tematy. Bywa tak, że zaczynają temat i nagle się wycofują. Wiedzą, że mogą przyjść i powiedzieć: "Pani Sylwio, jest przypał, w straszne bagno wlazłem", to ja mu odpowiem, "No dobra, no i co teraz? Potrzebujesz o tym porozmawiać?". Jeśli nie, szanuję decyzję dziecka. Gdy zechce porozmawiać, to rozmowa jest naszym sekretem, chyba że dziecko samo zgodzi się na omówienie tej sprawy z innymi. Tu jest pełna elastyczność. Bardzo szanuję granice dzieci, pozwalam im być sobą. Często kontaktujemy się poza godzinami pracy. Szczególnie w okresie pandemii dzieciaki potrzebowały bardzo kontaktu, działy się różne nieprzyjemne sytuacje.
Myślę, że właśnie taka swoboda, jaką dajemy w przeżywaniu swoich emocji, w rozwiązywaniu konfliktów itd. sprawia, że dzieci nam pozwalają być ze sobą, a nie obok siebie. Wiadomo, trzeba też trzymać się reguł i ustalonych zasad współpracy, ale ogółem, to w moim przekonaniu, mamy przyjacielskie relacje.


F.DSZ:  Jakie problemy pojawiły się w pandemii, czy dorośli mogli pogłębić kryzysowe sytuacje młodych?

SB: Przede wszystkim pandemia wymusiła powiększenie ilości czasu spędzanego z rodziną. Często na przestrzeni, która wystarczała w "normalnych" warunkach, ale która była zbyt mała, gdy w mieszkaniu przebywa więcej osób – na pracy zdalnej, na nauce zdalnej. Wszyscy kłębili się razem. Rodzina stłoczona w domu, siłą niemalże. Bez możliwości wychodzenia na boisko, treningi, na spacery, do kolegów, czy wreszcie do szkoły czy pracy.
Prawda jest taka, że Internet, który za wszelką cenę ograniczaliśmy naszym dzieciom, stał się podstawowym narzędziem do kontaktów z innymi ludźmi. Dzieciaki weszły w ten świat bardzo mocno. Jak gdyby wcześniej w nim mocno nie były... ale teraz było na to pozwolenie, a nawet przymus.

I co teraz? Czy "normalność" wróciła?  Lęki przed szkołą, przed innymi ludźmi, przed dużymi przestrzeniami, przez grupą, chandra, czy już nawet kliniczna depresja, myśli samobójcze, samookaleczenia – są na porządku dziennym psychologa i pedagoga pracującego z dziećmi. I jeszcze rozwody, separacje. Bo podczas pandemii zbyt duża ilość czasu spędzanego ze współmałżonkiem sprawiła, że rodzice podjęli decyzję, że wolą być samotnymi rodzicami. A dzieci najczęściej powodów rozstania rodziców poszukują w sobie. Nawet jeśli nie temu racjonalnego powodu, ciężko wytłumaczyć to nastolatkowi. Dzieci mają wewnętrzne i bardzo silne przekonania typu "gdybym nie zrobił tego i tego, to rodzicie byliby razem". Widząc cierpienie tego dziecka, które obwinia siebie za decyzje dorosłych, mam ochotę je po prostu przytulić i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Choć wiem, że nie będzie… To są trudne tematy, ale mam je na co dzień. Nigdy wcześniej nie było takiej skali problemów dzieci i nastolatków. Drżę na samą myśl o kolejnym lockdownie, bo miesiąc "zamknięcia" to miesiące pracy terapeutycznej. A tych miesięcy już było kilka, to proszę sobie policzyć o jakich długofalowych skutkach mówię.


F.DSZ:  Jakie Twoim zdaniem, są aktualne potrzeby nastolatków, z którymi pracujesz?

SB: Najczęściej zwyczajnie chcą być wysłuchane. Tylko tyle i aż tyle. Bez zadawania pytań, bez komentowania, ocen i krytyki. 
Zdarza mi się pracować z rodzicami. Nie ma egzaminu na bycie rodzicem. Może i dobrze, bo gdyby je nagle wprowadzono, to domy dziecka nie dałyby rady, a opieka społeczna zapadłaby się pod własnym ciężarem. To poważny temat. Dzieciaki mają do powiedzenia różne rzeczy, bardziej i mniej mądre. I wystarczy im uważne wysłuchanie, z aktywnym zainteresowaniem. A prawda jest taka, że nie zawsze jest na to czas i ochota. Bo jesteśmy ludźmi, bo mamy mnóstwo obowiązków. Rodzice na hasło, że fajnie by było, żeby spędzali ze swoimi dziećmi więcej czasu, odpowiadają mi oburzeni
- "Przecież gram z nim w gry. Znaczy on gra, i mówi do mnie, a ja zmywam w tym czasie naczynia, prasuję itd.". A to nie jest spędzenie wspólnie czasu. Z dziećmi liczy się jakość, a nie ilość. Takie granie, jak w podanym przykładzie, przez godzinę jest mniej warte niż 5 minut spędzone z dzieckiem jeden na jeden i szczere zapytanie "Co w szkole się dziś wydarzyło?", "Jak tam z koleżanką, z którą się pokłóciłeś dwa dni temu?". Wiemy, że w szkole jak zwykle, a koleżanka jest już najlepszą kompanką, ale dziecko ma poczucie, że pamiętamy, interesujemy się, jesteśmy ciekawi jego przeżyć. 
5 minut jeden na jeden, znaczy dużo więcej niż godzina przy okazji prac domowych.

Dodam, że dziecko mimo wiadomych ograniczeń, też jest osobą mającą swoje prawa, które należy respektować. To, że przykładowo w naszym przekonaniu dżinsy z dziurami są brzydkie, tiulowa spódniczka nie nadaje się do placówki, samodzielna jazda na rolkach na pewno skończy się wypadkiem, a w MPK czekają same zbiry, sprawiają, że pozbywamy dziecko jego autonomii i prawa o decydowaniu o sobie. Odpuszczajmy w drobnych sprawach, które nie są krzywdzące dla nikogo. Bo po latach będziemy zachodzić w głowę, dlaczego moje dziecko nadal nie wie co chce robić w życiu, na jakie studia iść, co zdawać na maturze?". Nie wie dlatego, że czeka, aż wy, rodzice, powiecie co powinni robić, bo to jest "właściwe dla niego i bezpieczne". I oni będą podejmować niesamodzielne decyzje dla Was, aby zdobyć Wasze uznanie, a potem uznanie innych osób. A czasem wystarczy pozwolić na tą tiulową spódniczkę ;)


F.DSZ:  Co chciałabyś poradzić rodzicom, którzy nie mają dobrych relacji ze swoimi dziećmi?

SB: Rodzicu zastanów się przede wszystkim, po co ci dobre relacje z Twoim dzieckiem? Jeśli już mają jakiś cel, to zastanów się jak możesz je osiągnąć? Czego to będzie wymagało od Ciebie, czego od dziecka i innych członków rodziny? Dlaczego wydaje ci się to trudne? I jesteś na to poświęcenie gotowy? 

A na dalsze pytania i rozterki zapraszam do gabinetu. Uprzedzam, że na moje pytania nie musicie odpowiadać. Bo u mnie nic nie trzeba – autonomia i poszanowanie człowieka i jego granic.


F.DSZ: Uważasz, że młodzi ludzie, mieszkańcy dużego miasta - Wrocławia, którzy mają pod górkę z różnych przyczyn, mogą liczyć na wsparcie miasta?

SB: Oczywiście, że tak! Znam mnóstwo ludzi z branży, którzy pracują w podobnych miejscach do tych, w których ja pracuję. Słowem wspierają dzieci i młodzież pracując w NGO (Fundacje, Stowarzyszenia, ruchy religijne) na rzecz dzieci. Ta pomoc i wsparcie są bezpłatne. Finansuje je miasto, a więc – tak, są takie miejsca. Inna sprawa, że nie wszyscy potrzebujący wiedzą o ich istnieniu. My nie narzekamy na brak zainteresowania dzieciaków, ale zdarza się, że informuję różne osoby, które potrzebują wsparcia o formach pomocy, bo oni nie wiedzą, że można bezpłatnie uzyskać pomoc w NGO. 


Sylwia Bokuniewicz - psycholog i pedagog, doktorantka w instytucie Pedagogiki UWr, terapeutka dzieci i młodzieży, kuratorka społeczna ds. rodzinnych i nieletnich, słuchaczka w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej. Długoletni wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na co dzień pracuje jako psycholog szkolny oraz udziela się w Ośrodku Kuratorskim. W fundacji Dajmy Szansę jest psychologiem dzieci i młodzieży oraz edukatorką w Klubowym Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży "E-świ@t".

Przyjmuje nieodpłatnie w ramach Poradni Rodzinnej w fundacji Dajmy Szansę przy ul.Piłsudskiego 95 we Wrocławiu (dla mieszkańców Wrocławia - działanie współfinansowane przez Gminę Wrocław).

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: BLISKO LUDZI - PSYCHOLOG
e-mail: blisko.ludzi.psycholog@gmail.com

Komercyjnie można umawiać się w Centrum Sensum ul. Bujwida 51.Bliska Relacja

 Zapraszamy do udziału rodziny z małymi dziećmi.

Realizacja maj - grudzień 2021r.
Krótki kurs optymizmu, czyli pracujemy z przekonaniami


Żyjemy w czasie, kiedy rozwój osobisty został zepchnięty na koniec kolejki ludzkich potrzeb.
Wiemy, że wszystko może być rozwojem osobistym, ale aby z tego korzystać, trzeba mieć odpowiednie zasoby. Na przykład poznać i wprowadzić w życie narzędzia i metody pracy, które pomogą nam rozwijać się w pożądanym przez nas kierunku. 

I tak - jeśli chcecie poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, mamy dla Was "Krótki Kurs Optymizmu" - prezentację techniki emocjonalnej samopomocy, opartej na praktycznym narzędziu psychologii poznawczo-behawioralnej: Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)."Krótki Kurs Optymizmu", zawiera wprowadzenie do metody RTZ, opis modelu, zasad pracy, ćwiczenia do własnej praktyki, wyjaśnienia.


Dlaczego jest to kurs Optymizmu? Bo kiedy pracujemy z własnymi przekonaniami, zauważamy, że to nie rzeczy nas smucą, ale nasze przekonania o nich. Zdrowe myślenie, dobre samopoczucie i bycie aktywnym optymistą jest dostępne dla każdego! ;)  

19-stronicowy "Krótki Kurs Optymizmu" został przygotowany specjalnie dla osób związanych z wrocławskimi Klubowymi Centrami Aktywności Dzieci i Młodzieży (KCADiM) - liderów, pedagogów, psychologów, animatorów, koordynatorów, wolontariuszy. Metodą RTZ można pracować ze sobą, indywidualnie, grupowo, z dorosłymi i z młodzieżą. 

Aby z niego skorzystać, prosimy o wysłanie maila na adres: dajmyszanse@op.pl

"Krótki Kurs Optymizmu" jest udostępniany nieodpłatnie.


Autorka "Krótkiego Kursu Optymizmu", Monika Goch-Twarkowska, jest pracownikiem fundacji
 Dajmy Szansę. Warsztaty z metody RTZ prowadzi od 2016r., ukończyła I i II szkolenie RTZ Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.